Welkom

Henk Schuermans, enkele tientallen jaren geleden geboren te Turnhout en mijn jeugd doorgebracht in het naburige Arendonk.

Prettig gestoord figuur; weet alleen niet of ik zo geboren ben of het leven me zo gemaakt heeft om ‘het leven te overleven’.

Een goeie tien jaar geleden vrouw en dochter in de auto gestoken en ons nieuw gebouwde huisje in Lier betrokken.

Professioneel heb ik  enkele jaren nodig gehad om mijn ‘draai’ te vinden. Pas in 2000 ben ik in de ICT gestapt.

Realdolmen is het bedrijf dat me de eerste 16 jaren van mijn ICT loopbaan alle kansen gaf en me nadien -bij een hervorming- samen met 21 collega’s  bij het huisvuil zette. Achteraf gezien was dit het duwtje dat ik nodig had om me professioneel verder te ontplooien.

Enkele weken later zette ik mijn professionele leven verder bij de Kortenbergse systeemintegrator SIMAC. Hier nam ik de eerste 4 jaar de functie van Servicedesk manager waar. Vandaag ben ik unitmanager van de groep Datacenter (systemen, storage en virtualisatie) en sinds midden 2019 kwamen daar ook de groepen Networking en Security bij.

Ik woon dus samen met vrouw, kind en  min of meer hysterische kat. Mijn vrije tijd spendeer ik hoofdzakelijk bij 3 organisaties. Zo ben ik nationaal bestuurslid voor Het Vlaamse Kruis én de Belgische Reanimatieraad. Sinds september 2019 had ik ook het geluk mee in te kunnen stappen bij de nieuw opgerichte Commissie van Toezicht voor de gevangenissen van Wortel en Hoogstraten. Deze commissie ressorteert onder de nationale Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen.

 

Meer weten ? Klik op het respectievelijke logo.

 

[NPG id=133]

De ideale wekker.

Loopt af om 5u 's ochtend met een irritant zagend miauwgeluid. Helaas ook in 't weekend.

Alarmtijd noch ringtone zijn aanpasbaar

Beschikt over snoozeknop. Probleem is alleen...als je op z'n snoozek(n)op slaat sta je vol krassen.

EHBO koffer was optioneel.

 

Het totaal nieuwe handboek EHBO werd, binnen onze commissie opleidingen, geschreven vanuit de systematische ABCDE-benadering die ook door professionele hulpverleners dagelijks toegepast wordt. Het gekozen pad van de ABCDE-methode is een duidelijke verandering tegenover de klassieke evenknie.

Het aanleren van deze ABCDE-methode aan burgers, vrijwilligers, werknemers… is zonder meer vernieuwend en minstens even waardevol: de methode is eenvoudig, duidelijk en vormt een heldere houvast voor iedereen.

Dit handboek is tot stand gekomen door het samenbrengen van de expertise van lesgevers, ambulanciers, PIT verpleegkundigen, artsen, de Commissie Opleidingen en medewerkers van afdelingen van Het Vlaamse Kruis. Het handboek is uitstekend geschikt voor iedereen die eerste hulp wil verlenen volgens de meest recente internationale richtlijnen en inzichten.

 

Bestelnummer 00056424 - ISBN 9789463960328 - Wettelijk Depot D/2019/5408/1k

Dit boek, 338 pagina's, is tevens online te koop via de HVK web'stoor a € 34,00

Na enkele jaren actief te zijn geweest in het wereldje van hulpverlening bij oa Het Vlaamse Kruis, kreeg ik in 2017 de opportuniteit te kandideren als bestuurslid van de organisatie (op nationaal niveau).

Gezien men net de weg van professionalisering was ingeslagen, dacht ik daar zeker een meerwaarde te kunnen bieden (code Buysse). De Algemene Vergadering heeft me vervolgens benoemd als bestuurder en zodoende maak ik vandaag deel uit van de Nationale Raad van Bestuur. Een uitdagende maar vaak moeilijke opdracht, doch met de professionele dagelijkse leiding in handen van onze CEO Pascal Plovie, en bij uitbreiding daarvan het directieteam, komen we elke dag dichter en dichter bij ons doel.

Binnen HVK ben ik actief als voorzitter van de commissie ICT en neem ik adhoc deel aan diverse werkgroepen.

Ik ben een trotse bestuurder. Trots op ONZE organisatie. Een organisatie die kansen biedt aan elke vrijwilliger. We zorgen er niet alleen voor dat elkeen zijn/haar hobby (eventhulpverlening, 112, ziekenvervoer)  kan uitoefenen onder fijne en veilige omstandigheden, maar we triggeren ook het potentiëel dat elke vrijwilliger in zich heeft, om het beste in zichtzelf naar boven te halen. Zo kan je, als gedreven vrijwilliger, je leidinggevende capaciteiten demonstreren of verder uitbouwen in een lokaal bestuur, kan je mee het marketingbeleid voeren, of herteken je mee het EHBO landschap zoals onlangs onze commissie opleidingen deed met dit geweldig nieuwe handboek .

Tot eind 2019 bleef ik nog actief als hulpverlener op zowel ziekenwagen als op events (zoals Pukkelpop, Tomorrowland, etc). Vandaag staat dit, gezien het feit dat een dag maar 24 uur telt, op een zeer laag pitje.

Heel af en toe vind je me nog op een event, zie je me -in opdracht ART- nog eens prioritair door het verkeer scheuren in functie van een primaire neonatale rit (couveusewacht), of kom je me Italië, Frankrijk (..) tegen met de ziekenwagen voor een internationale repatriëring.